Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
Δεκέμβριος
2 αρχεία
Όλγα Δούρου

Περιγραφή

Οι τύποι οργανωμένων ομάδων και η δράση τους.

Αρχεία

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι
1,60 €
0,80 €

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, υλικό για τον ελεύθερο χρόνο για τους κοινούς στόχους, τις δράσεις και τους κανονισμούς των οργανωμένων ομάδων.

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι
1,60 €
0,80 €

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού