Το ηλιακό μας σύστημα

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το ηλιακό σύστημα στη Γεωγραφία της έκτης τάξης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μοντέλα, με χρήση πολυμέσων για την προώθηση της μάθησης, αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη βέλτιστη εκπαιδευτική τους χρήση.

Αρχεία

Το ηλιακό μας σύστημα
1,60 €
0,80 €

Το ηλιακό μας σύστημα

Όλες οι προαντιλήψεις των μαθητών για το ηλιακό σύστημα (7 διαφορετικά μοντέλα) με εκτενείς οδηγίες χειρισμού τους, δραστηριότητες βασισμένες στου βιβλίου αλλά και πολλές νέες που προσφέρουν εναλλακτικές για την πορεία του μαθήματος.

Το ηλιακό μας σύστημα
1,60 €
0,80 €

Το ηλιακό μας σύστημα

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν το καθημερινό μάθημα, παρουσιάζοντας κατάλληλα επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό με πολλούς και εκπαιδευτικά χρήσιμους τρόπους.

Το ηλιακό μας σύστημα
1,60 €
0,80 €

Το ηλιακό μας σύστημα

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.