Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γαλλικά
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Δέσποινα Αρχοντίτση

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην διδασκαλία και κατανόηση του ρήματος πηγαίνω (aller) και του συνηρημένου άρθρου (article contracté)που το συνοδεύει.

Αρχεία

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας που στοχεύει στην εξάσκηση και εμπέδωση της ύλης της 16ης ενότητας. Περιλαμβάνονται οι λύσεις.

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Το σχέδιο μαθήματος για την 16η ενότητα των γαλλικών της Ε’ δημοτικού περιγράφει τους διδακτικούς στόχους, τη θεωρία, τα βήματα διδασκαλίας και παρέχει έντυπο υλικό για ομαδική δραστηριότητα, πρόταση διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού και παρακολούθησης βίντεο.

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Ενότητα 16η: Tous les jours nous allons à l’école / Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο

Μία ενότητα που προσφέρεται να προσεγγιστεί πολυμεσικά ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη μάθησή τους, με ακέραιο πάντα το εκπαιδευτικό κριτήριο για την προώθηση της μάθησης. Παρουσίαση της θεωρίας της 16ης ενότητας.