Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γεωγραφία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα πλήρες διδακτικό πακέτο για το σχήμα και τις κινήσεις της Γης στη Γεωγραφία της Στ΄ τάξης. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου (μαζί με αυτές στο τετράδιο εργασιών, με τις απαντήσεις τους), πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Αρχεία

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
1,60 €
0,80 €

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Όλες οι προαντιλήψεις των μαθητών για το σχήμα της Γης με εκτενείς οδηγίες χειρισμού τους, δραστηριότητες βασισμένες στου βιβλίου αλλά και πολλές νέες που προσφέρουν εναλλακτικές για την πορεία του μαθήματος.

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
1,60 €
0,80 €

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Το αρχείο Powerpoint συνοδεύει το αντίστοιχο αρχείο word, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, δομημένο να ακολουθεί χέρι-χέρι το σχέδιο μαθήματος. Ειδικά σχήματα, εικόνες και κινήσεις δημιουργούν ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
1,60 €
0,80 €

Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.