Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γαλλικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Δέσποινα Αρχοντίτση

Περιγραφή

Πλήρης εκπαιδευτική πρόταση για την διδασκαλία των αριθμών από το 11 μέχρι το 29.

Αρχεία

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αφομοίωση της ύλης της 13ης ενότητας.

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29

Σχέδιο μαθήματος με σαφή και διεξοδική περιγραφή των βημάτων διδασκαλίας της 13ης ενότητας, πάντα με αρκετές λεπτομέρειες και προτάσεις που, χωρίς να κουράζουν, καθοδηγούν τον ειδικό αλλά και τους γονείς.

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29
1,60 €
0,80 €

Ενότητα 13η: Les nombres de 11 à 29 / Οι αριθμοί από το 11 έως το 29

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν το καθημερινό μάθημα, παρουσιάζοντας κατάλληλα επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό με πολλούς και εκπαιδευτικά χρήσιμους τρόπους. Παρουσίαση σε Powerpoint (για χρήση σε διαδραστικό πίνακα) για την 13η ενότητα.