Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της όγδοης ενότητας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Αγγλικά
Απρίλιος
1 αρχείο
Γιάννης Χαρίτος

Περιγραφή

Διαγώνισμα αξιολόγησης της όγδοης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές απαντήσεις.

Αρχεία

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της όγδοης ενότητας
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της όγδοης ενότητας

Επαναληπτικό διαγώνισμα της όγδοης ενότητας των Αγγλικών της Δ Δημοτικού.