Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
Οκτώβριος
2 αρχεία
Όλγα Δούρου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε ποιοι είναι οι τύποι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ποιοι σε άλλες χώρες.
Η Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως παρουσιάζονται μέσα από το διδακτικό υλικό.

Αρχεία

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο
1,60 €
0,80 €

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, υλικό για τον ελεύθερο χρόνο με θέμα τους τύπους εκπαίδευσης.Ο επαγγελματικός προσανατολισμος στην Ελλάδα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο
1,60 €
0,80 €

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο

Τα Χαρισματικά Παιδιά