Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα "Δικαίωμα στη ζωή - Δικαίωμα στην ειρήνη" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄δημοτικού, οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων και το αναμφίβολο δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε αυτές. Στην συνέχεια πραγματεύεται η διακύβευση των βασικών αναγκών κατά τη διάρκεια του πολέμου και το αναφαίρετο δικαίωμα στην ειρήνη.

Αρχεία

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη
1,60 €
0,80 €

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη

Το φύλλο εργασίας ξεκινά με την επανάληψη των βασικών αναγκών όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ. Συνεχίζουμε με το πως αλλάζει η ικανοποίηση αυτών των αναγκών κατά τη διάρκεια του πολέμου και με το πόσο σημαντική είναι η ειρήνη.

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη
1,60 €
0,80 €

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις αναλυτικές οδηγίες για τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας για τον διδάσκοντα.

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη
1,60 €
0,80 €

Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας και βοηθά τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.