Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος "Η γιαγιά θυμάται - Αλλαγές μέσα στον χρόνο" διαπιστώνονται οι αλλαγές στα φυτά, στα ζώα, στον άνθρωπο αλλά και στα γνωστά κτίρια και στο περιβάλλον.

Αρχεία

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο
1,60 €
0,80 €

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο

Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές διαπιστώνουν τις αλλαγές μέσα στον χρόνο που αφορούν σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο.

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο
1,60 €
0,80 €

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες για τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας που χρειάζεται ο δάσκαλος.

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο
1,60 €
0,80 €

Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο

Η παρουσίαση του μαθήματος ακολουθεί το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα κατά τη διδασκαλία του κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.