Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση διψήφιων αριθμών.

Αρχεία

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση διψήφιων αριθμών.

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.

Παρουσίαση της δημιουργίας, ανάγνωσης, γραφής και σύγκρισης διψήφιων αριθμών.