Προσανατολισμός στον χώρο

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες «μέσα - έξω», «πάνω - κάτω», «αριστερά - δεξιά».

Αρχεία

Προσανατολισμός στον χώρο
1,60 €
0,80 €

Προσανατολισμός στον χώρο

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον προσανατολισμό στον χώρο.

Προσανατολισμός στον χώρο
1,60 €
0,80 €

Προσανατολισμός στον χώρο

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για τον προσανατολισμό στον χώρο.

Προσανατολισμός στον χώρο
1,60 €
0,80 €

Προσανατολισμός στον χώρο

Παρουσίαση για την κατανόηση του προσανατολισμού στο χώρο.