Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των τριψηφίων αριθμών και της σύγκρισης τους.

Αρχεία

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των τριψηφίων αριθμών και της σύγκρισης τους.

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των τριψηφίων αριθμών και της σύγκρισης τους.