Γνωρίζω το μέτρο.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του μέτρου, του εκατοστού και του χιλιομέτρου.

Αρχεία

Γνωρίζω το μέτρο.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω το μέτρο.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του μέτρου, του εκατοστού και του χιλιομέτρου.

Γνωρίζω το μέτρο.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω το μέτρο.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω το μέτρο.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω το μέτρο.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του μέτρου, του εκατοστού και του χιλιομέτρου.