Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών μέχρι το 1.000.

Αρχεία

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των αριθμών μέχρι το 1.000.

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα 6, περιέχει τις λύσεις.

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών μέχρι το 1.000.