Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των ευρώ, των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων.

Αρχεία

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των ευρώ, των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων.

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των ευρώ, των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων.