8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Τα ρήματα σε -ίζω και τα ρήματα σε -εύω κατακτούμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μέσα από πολλές και πλούσιες δραστηριότητες.

Αρχεία

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω και σε -εύω

Η προβολή που συνοδεύει την ενότητα περιέχει επιπλέον ασκήσεις.