8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Συνεχίζουμε το μαγικό ταξίδι μας στη γλώσσα της Α Δημοτικού με ένα ακόμη ενδιαφέρον κείμενο που συνοδεύεται από επικοινωνιακού τύπου ασκήσεις.

Αρχεία

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες

Το φύλλο εργασίας περιέχει ένα κείμενο με πολλά ουσιαστικά αρσενικού γένους, σε -ης/-ος, ασκήσεις για τη μορφολογία τους, ασκήσεις για την έγκλιση τόνου και τις ερωτηματικές αντωνυμίες και φωνολογικά παιχνίδια.

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - αρσενικά σε -ος/-ης, έγκλιση τόνου και ερωτηματικές αντωνυμίες

Η προβολή Powerpoint με επιπλέον ασκήσεις.