8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Μέσα από το πολύ πλούσιο διδακτικό μας υλικό όλοι οι μαθητές θα κατακτήσουν τους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού είναι τα ουσιαστικά θηλυκού γένους που λήγουν σε -α και σε -η και τα ουσιαστικά ουδετέρου γένους που λήγουν σε -ι και σε -ο.

Αρχεία

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τα ερωτήματα και τις ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας. Το κείμενο περιέχει πολλές λέξεις από αυτές που διδάσκονται στην ενότητα, ενώ με τις ασκήσεις εμπεδώνουμε πλήρως τη μορφολογία τους.

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι
1,60 €
0,80 €

8η ενότητα - Άνοιξη - θηλυκά σε -α / -η και ουδέτερα σε -ο / -ι

Η προβολή 20 διαφανειών με επιπλέον ασκήσεις.