Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.

Αρχεία

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και τα γραμμάρια (β).

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.