Πώς ζούμε στην τάξη;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο σημερινό μάθημα εισάγουμε τους μαθητές στους κανόνες της τάξης, στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και την καλή λειτουργία της τάξης, μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση σε διάλογο με το φύλλο εργασίας των μαθητών.

Αρχεία

Πώς ζούμε στην τάξη;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στην τάξη;

Το φύλλο εργασίας είναι εναρμονισμένο με την παρουσίαση Power Point με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι μικροί μας μαθητές να ομαδοποιήσουν τους κανόνες της τάξης και της ομάδας.

Πώς ζούμε στην τάξη;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στην τάξη;

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος, ώστε να συμφωνήσουν όλα τα μέλη για τους κανόνες της τάξης και τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας.

Πώς ζούμε στην τάξη;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στην τάξη;

Στην παρουσίαση αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες της τάξης και της ομάδας, με σαφή και παιγνιώδη τρόπο ώστε να είναι πιο κατανοητοί από τους μικρούς μας μαθητές.