Η τάξη μου

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την εισαγωγή στην Μελέτη Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για τους μαθητές, σχέδιο μαθήματος με αναλυτικές οδηγίες για τον διδάσκοντα και παρουσίαση Power Point.

Αρχεία

Η τάξη μου
1,60 €
0,80 €

Η τάξη μου

Φύλλο εργασίας για την γνωριμία των μαθητών με την τάξη τους. Περιλαμβάνει ζωγραφική και διαδραστικό παιχνίδι, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον χώρο και να προσανατολιστούν μέσα σε αυτόν. Ακολουθεί μια σύντομη γνωριμία μέσα από φωτογραφίες των τάξεων των μαθητών σε άλλες χώρες του κόσμου.

Η τάξη μου
1,60 €
0,80 €

Η τάξη μου

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται οι διδακτικοί στόχοι και οι αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών που χρησιμοποιούμε στο μάθημα.

Η τάξη μου
1,60 €
0,80 €

Η τάξη μου

Η παρουσίαση Power Point χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση στις τάξεις του κόσμου. Φωτογραφίες των μαθητών στις τάξεις στους στην Νιγηρία, στην Κίνα, στην Αργεντινή, βοηθούν στη σύγκριση των τάξεων του κόσμου.