Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης με το 10, 100, 1.000.

Αρχεία

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της διαίρεσης με το 10, 100, 1.000.

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με το 10, 100, 1.000.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαίρεσης με το 10, 100, 1.000.