Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση των συμμιγών και δεκαδικών αριθμών.

Αρχεία

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την διαχείριση των συμμιγών και δεκαδικών αριθμών.

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς.

Παρουσίαση για την διαχείριση των συμμιγών και δεκαδικών αριθμών.