Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση των δεκαδικών αριθμών.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την διαχείριση των δεκαδικών αριθμών.

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

Παρουσίαση για την διαχείριση των δεκαδικών αριθμών.