Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών.

Αρχεία

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των δεκαδικών αριθμών.

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς.

Παρουσίαση για την κατανόηση και την διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών.