6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γλώσσα
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Με τη φιλία καταπιανόμαστε στην ενότητα Οι φίλοι μας, οι φίλες μας της Γλώσσας της Ε Δημοτικού και εξοικειωνόμαστε κατά τρόπο επικοινωνιακό με μια σειρά από ενδιαφέροντα γραμματικά φαινόμενα.

Αρχεία

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
1,60 €
0,80 €

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Το φύλλο εργασίας περιέχει ένα κείμενο σχετικό με τη φιλία μεταξύ δύο παιδιών. Ακόμα, περιλαμβάνει τη βασική θεωρία για τις αποτελεσματικές και τις τελικές προτάσεις καθώς και ασκήσεις σχετικά με αυτές, αλλά και άλλες ασκήσεις για τις αντωνυμίες και τη μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο.

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
1,60 €
0,80 €

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
1,60 €
0,80 €

6η ενότητα - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Το Powerpoint της ενότητας περιέχει επιπλέον ασκήσεις.