3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Νοέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε το γράμμα λάμδα.

Αρχεία

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα

Στο γράμμα λάμδα εστιάζεται η προσοχή μας σε αυτήν την ενότητα. Επίσης, μιας έχουμε ήδη μάθει 15 από τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, γράφουμε μόνοι μας και διαβάζουμε τις πρώτες μας λεξούλες.

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα

Οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα λάμδα

Η προβολή Powerpoint με επιπλέον ασκήσεις γραφής του λάμδα και φωνολογικής ενημερότητας.