Ένας διάλογος με τον πολιτισμό

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μια ψηφιακή βόλτα στην Ακρόπολη, μία βόλτα στα μουσεία του κόσμου, μέσα από την ενότητα "Ένας διάλογος με τον πολιτισμό" της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Αρχεία

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό
1,60 €
0,80 €

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό

Στο φύλλο εργασίας παρουσιάζονται τα σημαντικά ελληνικά εκθέματα που βρίσκονται στα μουσεία του εξωτερικού, προβληματίζοντας τους μαθητές για τον τρόπο που κατέληξαν εκεί.

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό
1,60 €
0,80 €

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους, τις φάσεις της διδασκαλίας αλλά και τις οδηγίες σε κάθε φάση ώστε να διευκολύνει τον διδάσκοντα κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία.

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό
1,60 €
0,80 €

Ένας διάλογος με τον πολιτισμό

Η παρουσίαση περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα σημαντικά εκθέματα του ελληνικού πολιτισμού που βρίσκονται στα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού.