Ο πολιτισμός των Ελλήνων

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η ελληνική γλώσσα, το θέατρο και τα μαγειρικά σκεύη από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, μέσα από την ενότητα "Ο πολιτισμός των Ελλήνων" της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Αρχεία

Ο πολιτισμός των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

Ο πολιτισμός των Ελλήνων

Το φύλλο εργασίας ταξιδεύει τους μαθητές από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα στη γέννηση της γλώσσας, του θεάτρου αλλά και της καθημερινής ανάγκης στη μαγειρική, παρέχοντας πρωτότυπες πληροφορίες στην κάθε θεματική ενότητα.

Ο πολιτισμός των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

Ο πολιτισμός των Ελλήνων

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος αλλά και τις βασικές οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος.

Ο πολιτισμός των Ελλήνων
1,60 €
0,80 €

Ο πολιτισμός των Ελλήνων

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας των μαθητών παρέχοντας την οπτικοποίηση της πληροφορίες, από όπου μπορούν οι μαθητές να αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες για την κάθε θεματική ενότητα.