2η ενότητα - 1η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γλώσσα
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο προσφέρεται για πολλές αναγνώσεις και πολλές «αναγνώσεις» εντός της τάξης, θα διαβάσουμε στην ενότητα Η ζωή στην πόλη της Ε δημοτικού και θα προσεγγίσουμε αφενός μεν το ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη, αφετέρου δε σημαντικά γραμματικά φαινόμενα.

Αρχεία

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Το κείμενο της Μαρίας Ιορδανίδου, πέρα από τη λογοτεχνική του αξία και τον προβληματισμό που θα δημιουργήσει στα παιδιά, αποτελεί και την αφορμή για να προσεγγίσουμε σημαντικά γραμματικά φαινόμενα, όπως είναι: η κλίση των ουσιαστικών θηλυκού γένους σε -ος, τα επίθετα σε -ης, -ης και -ες και ο σχηματισμός της Συνοπτικής Προστακτικής και της Συνοπτικής Υποτακτικής.

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
1,60 €
0,80 €

2η ενότητα - 1η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Στην προβολή των 19 διαφανειών την οποία έχουμε δημιουργήσει ο/η εκπαιδευτικός θα βρει δύο πολύ αξιόλογα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου και του Σπύρου Ζαχαράτου για την ζωή στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος με παραπομπή στο διαδίκτυο. Ακόμη, θα βρει δύο κείμενα αναφορικού λόγου σχετικά με τις επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και μέσω αυτών να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων τους. Τέλος, έχει καταχωρισθεί μια άσκηση ορθογραφίας.