3η ενότητα - 2η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Γλώσσα
Νοέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για μια μάχη που γίνεται κάθε μέρα στα οικοσυστήματα της Ελλάδας μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εξοικειωνόμαστε με μια σειρά από γραμματικά φαινόμενα. Αυτά και άλλα πολλά μαθαίνουμε στην ενότητα Στη γη και στη θάλασσα της Γ Δημοτικού.

Αρχεία

3η ενότητα - 2η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 2η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Ένα κείμενο για τον Έβρο και την πανίδα του μας παρέχει τη δυνατότητα να μάθουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ελληνική φύση. Οι ασκήσεις που επακολουθούν βοηθούν τα παιδιά να περιγράψουν ένα ζώο, τα εξοικειώνουν με το αόριστο και το οριστικό άρθρο, τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις.

3η ενότητα - 2η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 2η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 2η υποενότητα  Στη γη και στη θάλασσα
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 2η υποενότητα Στη γη και στη θάλασσα

Μια πολύ πλούσια προβολή Powerpoint με 21 διαφάνειες στις οποίες βλέπουμε σε φωτογραφίες και σε κείμενο ό,τι διαβάσαμε στο φύλλο εργασίας. Υπάρχουν δε και επιπλέον ασκήσεις για την περιγραφή ζώων και για το αόριστο και το οριστικό άρθρο.