Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς.

Αρχεία

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς.

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2).

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της πρόσθεσης, της αφαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς και της αριθμογραμμής.