Μετρώ το βάρος.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.

Αρχεία

Μετρώ το βάρος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.

Μετρώ το βάρος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ το βάρος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το βάρος.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και των μονάδων μέτρησης του.