Μετρώ και εκφράζω το μήκος.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του μήκους και των μονάδων μέτρησης του.

Αρχεία

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του μήκους και των μονάδων μέτρησης του.

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ και εκφράζω το μήκος.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του μήκους και των μονάδων μέτρησης του.