Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των νομισμάτων και των δεκαδικών αριθμών.

Αρχεία

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των νομισμάτων και των δεκαδικών αριθμών.

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί.

Παρουσίαση των νομισμάτων και των δεκαδικών αριθμών.