Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την υπενθύμιση των δεκαδικών αριθμών.

Αρχεία

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την υπενθύμιση των δεκαδικών αριθμών.

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς.

Παρουσίαση των δεκαδικών αριθμών.