Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διαχείριση προβλημάτων.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με προβλήματα και των τεσσάρων πράξεων.

Διαχειρίζομαι προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 1. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Διαχειρίζομαι προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι προβλήματα.

Παρουσίαση της διαχείρισης προβλημάτων.