Τέλεια και ατελής διαίρεση.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της κάθετης διαίρεσης.

Αρχεία

Τέλεια και ατελής διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Τέλεια και ατελής διαίρεση.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις και προβλήματα για την τέλεια και την ατελή διαίρεση.

Τέλεια και ατελής διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Τέλεια και ατελής διαίρεση.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Τέλεια και ατελής διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Τέλεια και ατελής διαίρεση.

Παρουσίαση της τέλειας και ατελής διαίρεσης.