Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της διαίρεσης με διαφορετικούς τρόπους.

Αρχεία

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με την διαίρεση.

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 2. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Διαιρώ με διάφορους τρόπους.

Παρουσίαση με διάφορα παραδείγματα οριζόντιας και κάθετης διαίρεσης.