Υπολογίζω τα ρέστα.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για της στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με υπολογισμό ρέστων.

Αρχεία

Υπολογίζω τα ρέστα.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω τα ρέστα.

Φύλλο εργασίας με προβλήματα με ρέστα.

Υπολογίζω τα ρέστα.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω τα ρέστα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Υπολογίζω τα ρέστα.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω τα ρέστα.

Παρουσίαση επίλυσης προβλημάτων με ρέστα.