Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες στρατηγικές για την κατανόηση της διαίρεσης.

Αρχεία

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση της διαίρεσης.

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.

Παρουσίαση διαφόρων μεθόδων διαίρεσης.