Επιλύω προβλήματα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό με διάφορες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Αρχεία

Επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Επιλύω προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με προβλήματα που χρειάζονται διάφορες στρατηγικές για την επίλυση τους.

Επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Επιλύω προβλήματα.

Λύσεις των προβλημάτων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Επιλύω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Επιλύω προβλήματα.

Παρουσίαση επίλυσης προβλημάτων με διάφορες στρατηγικές