Πώς μετράω τον χρόνο;

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Οι μαθητές γνωρίζοντας κάποιες βασικές πληροφορίες για τον χρόνο ήδη από την Α΄ δημοτικού, προχωρούν ακόμη περισσότερο μέσα από μία χρήσιμη αλλά και διασκεδαστική δραστηριότητα, στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄.

Αρχεία

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Το φύλλο εργασίας της Β Δημοτικού στηρίζεται στην αντίστοιχη ενότητα της Α Δημοτικού προχωρώντας τη γνώση των μαθητών μέσα από μια διασκεδαστική δραστηριότητα.

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία που θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα.

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Η παρουσίαση εκτός από το να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών περιλαμβάνει και το εποπτικό υλικό που απαιτείται για την διενέργεια των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.