Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ορίζεται η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς.

Αρχεία

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς  αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών αριθμών.

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς  αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς  αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς  αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών.