Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να πολλαπλασιάζουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Αρχεία

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον πολλαπλασιασμό.

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.

Παρουσίαση του πολλαπλασιασμού με διάφορους τρόπους.