Προσθέτω και αφαιρώ.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Θυμόμαστε την πρόσθεση και την αφαίρεση.

Αρχεία

Προσθέτω και αφαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την πρόσθεση και την αφαίρεση.

Προσθέτω και αφαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προσθέτω και αφαιρώ.
1,60 €
0,80 €

Προσθέτω και αφαιρώ.

Παρουσίαση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με κατάλληλες δραστηριότητες.