Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα μετρά, εκατοστά, χιλιοστά.

Αρχεία

Μέτρηση μηκών  με εκατοστά και χιλιοστά
1,60 €
0,80 €

Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις τις μονάδες μέτρησης.

Μέτρηση μηκών  με εκατοστά και χιλιοστά
1,60 €
0,80 €

Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Διδακτική πρόταση για τις μονάδες μέτρησης.

Μέτρηση μηκών  με εκατοστά και χιλιοστά
1,60 €
0,80 €

Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

Παρουσίαση των μονάδων μέτρησης μήκους.