Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της σύγκρισης και της διάταξης στους φυσικούς αριθμούς.

Αρχεία

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις στη σύγκριση και την διάταξη των φυσικών αριθμών.

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση σε Powerpoint την σύγκριση και την διάταξη των φυσικών αριθμών.