Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να αξιολογούμε και να οργανώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται σε ένα πρόβλημα.

Αρχεία

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριών.

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.

Παρουσίαση της αξιολόγησης και οργάνωσης πληροφοριών.