Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση που περιέχει πολλά διδακτικά εργαλεία για την εισαγωγή των μαθητών στη μέτρηση του χρόνου.

Αρχεία

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;

Το φύλλο εργασίας βοηθά τους μαθητές να δράσουν διερευνητικά μέσα από το παραμύθι, αναζητώντας και καταγράφοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει, εκτός από τους διδακτικούς στόχους, το παραμύθι που διαβάζουμε στους μαθητές με σημειώσεις για τα σημεία διερεύνησης, καθώς και βήμα προς βήμα οδηγίες για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς αλλιώς μετράω τον χρόνο;

Η παρουσίαση συμπληρώνει το μάθημα καθώς περιέχει τις πληροφορίες για την τελευταία δραστηριότητα όπου φτιάχνουμε με τους μαθητές τον κύκλο με τους μήνες του χρόνου.